Nyheter
Inga nyheter publicerade


Sedan den 15 oktober är SANDÅSA TIMBER AB ägare till sågverket och pelletsfabriken i Forssjö och innehar även rättigheterna till namnet BooForssjö.
Verksamheterna kommer att drivas vidare och en omorganisation pågår för närvarande.

 

Kontaktpersoner för närmare upplysningar är

Peter Gyllengahm Organisation 0159-316 15 070-583 15 00

Roger Landström Försäljning 070-547 27 92

Per Stenegard Pellets 0150-734 12 070-607 34 12

 

Sandåsa Timber AB är ett fristående, familjeägt företag inom sågverk och träförädlingsbranschen och har sedan tidigare en förädlingsanläggning vid Sandåsa, Strängnäs och ett sågverk i Åkers Styckebruk med en jämförbar kapacitet som sågverket i Forssjö.

Sandåsa känner en stor glädje att kunna förvärva den anrika verksamheten i Forssjö, med dess kompetens och avser att fortsätta sågproduktionen samt pelletstillverkningen. Återupptagandet av sågningen kommer att ske etappvis och anpassas efter marknadsförutsättningarna samt inleveranser av råvara.

Sandåsa Timber är sedan tidigare en aktör inom bioenergisektorn. Sågverket i Åkers Styckebruk är fjärrvärmeleverantör och förädlingen i Sandåsa är producent av briketter. Nu utökas den förädlingen också med pelletstillverkningen i Forssjö. Forssjös kvalitetspellets ska leva vidare och förberedelserna för återstart av fabriken har påbörjats.

www.sandasa.se

Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer